Κύρια χαρακτηριστικά

Μάθετε περισσότερα για το Mobis

Για την πώληση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών

Ηλεκτρονική τιμολόγηση online

Δείτε παρακάτω τα κύρια χαρακτηριστικά της εφαρμογής. Δημιουργήστε λογαριασμό δωρεάν για 15 ημέρες και ανακαλύψτε ακόμα περισσότερα.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Διαβίβαση παραστατικών στο myDATA της ΑΑΔΕ

Εύκολη διαβίβαση των παραστατικών στην ΑΑΔΕ επιλεκτικά με ένα κλικ ή αυτόματα κατά την έκδοση τους. Επιλογή και μαζικής διαβίβασης.

Παραστατικά πώλησης

Τιμολόγια - δελτία αποστολής, Τιμολόγια πώλησης, δελτία αποστολής, δελτία εσωτερικής διακίνησης και αθεώρητες αποδείξεις λιανικής.

Εύκολη προσθήκη ειδών.

Ταυτόχρονη έκδοση απόδειξης είσπραξης κατ' επιλογή.

Προβολή οικονομικών στατιστικών στοιχείων.

Προώθηση ηλεκτρονικών παραστατικών στο λογιστή.

Πρότυπα εκτύπωσης.

Τιμολόγια παροχής υπηρεσιών

Εύκολη προσθήκη υπηρεσιών.

Προβολή οικονομικών στατιστικών στοιχείων.

Προώθηση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο λογιστή.

Δυνατότητα εκτύπωσης στην αγγλική γλώσσα.

Πρότυπα εκτύπωσης.

Αποδείξεις παροχής υπηρεσιών

Εύκολη προσθήκη υπηρεσιών.

Προβολή οικονομικών στατιστικών στοιχείων.

Προώθηση ηλεκτρονικών αντιγράφων αποδείξεων στο λογιστή.

Δυνατότητα εκτύπωσης στην αγγλική γλώσσα.

Πρότυπα εκτύπωσης.

Αποδείξεις εξόφλησης & πληρωμής, Αποδείξεις φόρου διαμονής

Εύκολη προσθήκη πεδίων πελάτη.

Αυτόματη έκδοση αποδείξεων άμεσα από τα τιμολόγια κατ' επιλογή.

Δυνατότητα εκτύπωσης στην αγγλική γλώσσα.

Πρότυπα εκτύπωσης.

Τιμολόγια αγορών

Εισαγωγή πρωτότυπων τιμολογίων.

Εύκολη προσθήκη ειδών και υπηρεσιών.

Προβολή οικονομικών στατιστικών στοιχείων.

Προτιμολόγια αγαθών

Εύκολη προσθήκη ειδών.

Άμεση ηλεκτρονική αποστολή.

Πρότυπα εκτύπωσης.

Παραγγελιοληψίες προϊόντων

Εύκολη προσθήκη ειδών.

Δημιουργία λογαριασμού πελάτη, παρέχοντας του τη δυνατότητα να δημιουργεί παραγγελίες ο ίδιος.

Προσφορές

Δημιουργία οικονομικών προσφορών.

Εύκολη προσθήκη ειδών και υπηρεσιών.

Δυνατότητα εκτύπωσης στην αγγλική γλώσσα.

Πρότυπα εκτύπωσης.

Συναλλασσόμενοι

Εύκολη προσθήκη πελατών και προμηθευτών.

Αυτόματη εισαγωγή στοιχείων πελάτη μέσω Taxisnet. Eπαλήθευση Α.Φ.Μ. μέσω του διαδικτυακού συστήματος της Ευρωπαϊκής επιτροπής VIES αλλά και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Taxisnet).

Δημιουργία προσαρμοσμένων πεδίων.

Καρτέλα κινήσεων πελάτη.

Είδη - Υπηρεσίες

Εύκολη προσθήκη ειδών και υπηρεσιών.

Βασική διαχείριση αποθήκης.

Καρτέλα κινήσεων προϊόντος.

Αγγλικά παραστατικά

Δυνατότητα εκτύπωσης των παραστατικών στην αγγλική γλώσσα. Δυνατότητα επεξεργασίας των αγγλικών πεδίων.

Εργασίες

Προσθήκη εργασιών και υποεργασιών.

Προσθήκη πληρωμών προτιμολόγησης.

Προβολή συγκεντρωτικών οικονομικών στοιχείων.

Εκτύπωση και λήψη σε μορφή PDF.

Άμεση αποστολή στους πελάτες.

Πρόσβαση λογιστή

Δημιουργία λογαριασμού λογιστή για άμεση πρόσβαση σε όλα τα παραστατικά της επιχείρησης. Δυνατότητα εκτύπωσης και εξαγωγής των παραστατικών σε αρχείο Excel.

Έγγραφα

Δημιουργία εγγράφων κειμένου με δυνατότητα μορφοποίησης.

Προστασία με κωδικό πρόσβασης.

Εκτύπωση και λήψη PDF με αυτόματη προσθήκη των στοιχείων της εταιρείας σας.

Πρόσθετα

Μια σειρά από χρήσιμα εργαλεία με επιλογή εγκατάστασης για το κάθε ένα. Από αυτοκόλλητες έγχρωμες σημείωσεις έως mini ιστοσελίδα, η επιλογή είναι δική σας.

Δείτε τις συνδρομές

Δοκιμάστε πλήρως την εφαρμογή δωρεάν για 15 ημέρες
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Εγγραφείτε στο Newsletter μας, και μείνετε ενημερωμένοι για τις νέες δυνατότητες της εφαρμογής
Blog: